Sticky

Vážení sousedé, i přes více jak 40 stránkové námitky vašich zmocněných zástupců zde plus zde, vydal dne 23.9.2020 stavební úřad Prahy 6 územní rozhodnutí na umístění obytného souboru „Sarka valley“ na pozemcích dnešní Aritmy. StavebníPokraČujte ve ČtenÍ

Sticky

Sousedé, kolegové, přátelé, tento web jsme zřídili primárně pro informovanost Vás, občanů Vokovic, především o dopravě, projektech či událostech, které mohou ovlivnit životní prostředí a kvalitu života v naší převážně vilové zahradní čtvrti Vokovice. Na tomto webu budou zveřejňovány námPokraČujte ve ČtenÍ

695 občanů Vokovic se za pouhé 4 dny vyslovilo nesouhlas pomocí podnětu adresovaném členům komise územního rozvoje, Rady a Zastupitelstva městské části Praha 6 proti doporučení k žádosti Molepo s.r.o. na pořízení změny funkčního využití tří pozemkůPokraČujte ve ČtenÍ

Jsme toho názoru, že již vybudované, pravomocně umístěné a připravované stavební a jiné projekty jsou tím, co přináší do naší lokality a celého území spolu s Veleslavínem obavy i konkrétní problémy, a to nejen v dopravě. V tétoPokraČujte ve ČtenÍ

První prázdninový týden vyvěsila MČP6 na úřední desku zahájení řízení ohledně umístění obytného souboru „Šárka Valley“. Přes snahy státní správy a samosprávy, aby co nejméně občanů podalo námitky (proto byl záměr zveřejněn právě první prázdninovýPokraČujte ve ČtenÍ